Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Kosten: volgens offerte.
Contactinformatie
Helma Bouman
T 0343 760211
E hbouman@bibliotheekzout.nl

Training 'Interactief voorlezen'

Aanbieder: Bibliotheek Maarn

Een interactieve aanpak van voorlezen vergroot de betrokkenheid van kinderen. De leidster/leider kan het leesplezier vergroten door uitleg te geven bij de tekeningen, bij de tekst en bij de woorden die centraal staan in het boek, en door de kinderen actief bij het boek te betrekken. De training 'interactief voorlezen is zeker géén op zichzelf staand project dat naast het reguliere programma uitgevoerd dient te worden. Het is een aanpak van taalstimulering die direct toepasbaar is in de praktijk.

Tijdens de bijeenkomsten wordt zowel theorie als praktijk behandeld aan de hand van opdrachten en observaties in de groep en good practices die de trainer in de bijeenkomst presenteert. In de training staan het interactief voorlezen gericht op taalverwerving en het afstemmen van de inrichting van de peuterspeelzaal op het stimuleren van beginnende geletterdheid centraal. Leid(st)ers leren om door interactie met de peuters hun taalontwikkeling optimaal te stimuleren. De training laat leid(st)ers naar zichzelf kijken: wat doe ik al goed en op welke punten kan het nog beter?

Doelgroepen:
  • pedagogisch medewerkers kindercentra