Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 90,- per uur
Contactinformatie
Helma Bouman
T 0343 760211
E hbouman@bibliotheekzout.nl

Voorlezen doe je zo!

Aanbieder: Bibliotheek Maarn

Wat is het belang van voorlezen aan jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar? Vroegtijdig beginnen met voorlezen is een belangrijk middel om taalontwikkeling te stimuleren en laaggeletterdheid op latere leeftijd te voorkomen. Tijdens een ouderavond of koffieochtend voor ouders komt een voorleesconsulent van de bibliotheek vertellen over voorlezen aan baby’s en peuters, geeft handige tips en laat veel boeken voor baby’s en peuters zien. Want voorlezen is vooral heel leuk.

Doel: ouderbetrokkenheid

Doelgroepen:
- ouders via de kinderopvang

Doelgroepen:
  • ouders via de peuterschool
  • ouders via de kinderopvang

Toelichting doelgroep:

voor- en vroegschoolse educatie