Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 195,- (incl. reader, excl. BTW)
Contactinformatie
Helma Bouman
T 0343 760211
E hbouman@bibliotheekzout.nl

Training Voorleescoördinator kinderopvang

Aanbieder: Bibliotheek Maarn

De training leidt pedagogisch medewerkers in de kinderopvang/peuterspeelzaal op tot voorleescoördinator. Met een voorleescoördinator op een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of voorschool is het (voor)leesbeleid goed geborgd.

De voorleescoördinator zorgt ervoor dat het voorlezen een structurele plek krijgt binnen beleid en uitvoering in de Kinderopvang.

De training start in het voorjaar en bestaat uit twee studiebijeenkomsten van 3,5 uur, afgewisseld met huiswerkopdrachten. Onderwerpen die aan de orde komen, zijn: ontwikkelingsgebieden Riksen-Walraven, leesomgeving, soorten boeken, digitale prentenboeken, ouderbetrokkenheid, sociale kaart leesbevorderende activiteiten en voorleesplan.

De deelnemers beschikken na afloop van de training over basiskennis van jeugdliteratuur voor de doelgroep nul- tot vierjarigen. Onderdeel van de training is de opdracht een realistisch voorleesplan te schrijven voor de eigen locatie. De deelnemers ontvangen een certificaat na afloop.
Doelgroepen:
  • pedagogisch medewerkers kindercentra


Bijzonderheden:

Doelgroep: pedagogisch medewerkers die affiniteit hebben met voorlezen en hierbij een centrale rol willen vervullen binnen de eigen instelling.

Vaardigheden: de deelnemers zijn na afloop van de training in staat om:
- in samenspraak met de leidinggevende (en binnen het kader van de eigen organisatie) het (voor)leesbeleid op te zetten voor de eigen locatie;
- praktische uitvoering te geven aan dit beleid;
- collega's te enthousiasmeren en het voorlezen levend te houden binnen de instelling;
- ouders te informeren (en te enthousiasmeren);
- een samenwerkingsverband met de bibliotheek en andere cultureel-educatieve instellingen in de eigen regio op te zetten.

Cursusdata: in overleg.