Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
Productkosten:
Offerte op aanvraag (de ouderavond wordt georganiseerd en uitgevoerd door een gecertificeerd mediacoach).
Contactinformatie
Maja van Eijndthoven/Bo Hendriksen
T 0343 760211
E mediacoach@bibliotheekzout.nl

Ouderavond mediawijsheid primair onderwijs/voortgezet onderwijs

Aanbieder: Bibliotheek Maarn

Ouders willen graag weten hoe ze hun kinderen op het internet kunnen opvoeden. Met een ouderavond kun je als school belangrijke vragen en behoeften van ouders onder de aandacht brengen. Samen met een gecertificeerd mediacoach wordt er gekeken naar een thema wat aansluit op deze vragen en behoeften. Belangrijk is dat dit thema zo concreet mogelijk geformuleerd wordt, bijvoorbeeld door een concrete situatie die op school is gebeurd. Samen met de mediacoach wordt er een gevarieerd programma gemaakt waarin ouders niet alleen zitten en luisteren, maar zelf ook actief aan de slag gaan met het thema.

Doelgroepen:
  • ouders via primair onderwijs
  • docenten voortgezet onderwijs
  • ouders via voortgezet onderwijs
  • leerkrachten primair onderwijs