Productkosten
Kosten
Kosten voor dit product bedragen:
€ 90,- per groep

Bieb versus Google: informatievaardigheden

Aanbieder: Bibliotheek Maarn

De leerlingen ervaren tijdens deze Battle dat één bron geen bron is. Nieuwe en digitale media geven prachtige kansen, maar het beoordelen van de gevonden informatie op betrouwbaarheid wordt vaak vergeten. Kinderen nemen alles klakkeloos over van internet. Ze geloven blindelings dat er boomoctopussen en fluitende egels bestaan… Het staat toch immers op internet?

De lees-/mediacoach komt op school en geeft de kinderen eerst uitleg over informatie zoeken in een boek met registers, inhoudsopgaven en paragrafen. Daarna vertelt ze over slimmer zoeken met Google. Ze laat de kinderen nadenken over de betrouwbaarheid van informatie op internet en de voor- en nadelen van zowel de Bieb als Google.

The battle:
Hierna barst de strijd los. Eén groep kinderen moet vragen via Google beantwoorden en de andere groep moet het antwoord vinden in bibliotheekboeken.

Uitvoering:
door: Lees-/mediacoach
locatie: op school
duur: 60 min
benodigdheden: Digibord, minimaal 10 laptops/iPads

Doelgroepen:
  • leerlingen primair onderwijs, groep 8
  • leerlingen primair onderwijs, groep 7

Kerndoelen

  • kerndoel 4 Nederlandse taal; informatieverwerving uit schriftelijke bronnen
  • kerndoel 55 kunstzinnige oriëntatie; reflectie op werk

Kerncompetenties mediawijsheid

  • informatie vinden en verwerken
  • orienteren binnen mediaomgevingen
  • reflecteren op het eigen mediagebruik